Het bestuur van de Raad van Beheer heeft besloten dat het nieuwe format op 1 januari 2024 in werking treedt met een overgangsperiode van 2 jaar. Deze overgangsperiode houdt in dat elke rasvereniging tot 1 januari 2026 de tijd krijgt om het nieuwe format in gebruik te nemen.

Klik hier voor het nieuwe format -blanco- samen met de (aangepaste) leeswijzer. De leeswijzer is een dynamisch document, met informatie over hoe het Verenigingsfokreglement format moet worden ingevuld.

Inhoudelijke aanpassingen van het Verenigingsfokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Het concept nieuw format Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond staat geagendeerd op de agenda van de algemene ledenvergadering op zondag 28 april.

Klik hier : concept -nieuw format- Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond versie 20240127