Missie

Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden

De Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden (NVSWH) is een rasvereniging die de belangen van de Saarlooswolfhond behartigt. Haar doel is door ethisch verantwoorde fok dit unieke ras in stand te houden. Daarbij geeft de NVSWH de hoogste prioriteit aan gezondheid, betrouwbaarheid en rastypische eigenschappen (rasstandaard) van de Saarlooswolfhond. Het gecentraliseerde fokbeleid is daarbij een belangrijk middel.

De NVSWH is, als rasvereniging die tegelijk met de erkenning van het ras is opgericht, een bron van kennis over de Saarlooswolfhond. Ze vindt het belangrijk om die kennis over te dragen. Daarvoor zoekt ze verbinding met ander rasverenigingen en overige belanghebbenden. Verder brengt ze liefhebbers van het ras bij elkaar.

Hoe verwezenlijken we onze missie?

  • Begeleiden van de fokkerij binnen door middel van een gecentraliseerd fokbeleid.
  • Voorlichting geven bij het houden, fokken, groot brengen en opvoeden van Saarlooswolfhonden.
  • Bemiddelen voor haar leden bij het verwerven van een Saarlooswolfhond, door middel van gecentraliseerde pupbemiddeling.
  • Organiseren van bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden.
  • Promoten van het ras tijdens tentoonstellingen, clubmatches en overige evenementen.
  • Behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een kundig keurmeestercorps.
  • Onderhouden van goede relaties met andere rasverenigingen.

Waarom is de NVSWH uniek?
Al sinds het ontstaan van het ras is er sprake van vormen van een gecentraliseerd fokbeleid. In de Algemene Ledenvergadering in 1980 werd dit officieel een van de pijlers van de NVSWH. Ook nu nog spreken onze leden zich duidelijk uit voor het centrale fokbeleid. Wij zijn er van overtuigd, dat het gecentraliseerde fokbeleid nog steeds de beste strategie is om de gezonde en rastypische Saarlooswolfhond voor de toekomst te behouden. Dat maakt ons ook uniek binnen de hondenwereld. Maar wat betekent dat nu, een gecentraliseerd fokbeleid? Daar zijn namelijk veel misverstanden over.

Het gecentraliseerde fokbeleid kenmerkt zich door een gezamenlijke visie op de fokkerij, waarbinnen alle leden hun verantwoordelijkheid nemen voor de toekomstgerichte fokkerij en populatiebeheer. Gezamenlijk zetten wij ons in voor het grotere belang: een gezonde, betrouwbare en rastypische Saarlooswolfhond. Het is dus eigenlijk een teamwork van leden, die het gezamenlijk afgesproken fokbeleid uitvoeren. Het gecentraliseerde fokbeleid kent 2 aspecten: de gecentraliseerde fokkerij en, daaruit voortvloeiend, de gecentraliseerde pupbemiddeling.

De gecentraliseerde fokkerij: De fokkerij bij de NVSWH is een samenspel tussen diverse leden: de eigenaren van de moederhond, de vaderhond, kenners van het ras en het bestuur van de vereniging. Gekeken wordt naar de afstamming, gezondheid, rastypische kenmerken en het karakter van de honden. In gezamenlijk overleg wordt, in consensus, een combinatie tussen een reu en teef bepaald: een weloverwogen toekomstgerichte fokkerij dus, waarbij het belang van de populatie voorop staat. Voor dit beleid is heel bewust gekozen. De populatie van Saarlooswolfhonden is namelijk beperkt. Door de beperkte fokpopulatie is elke Saarlooswolfhond zeer kostbaar voor het voortbestaan van het ras. Zonder samenwerking tussen de leden is er geen toekomst voor het ras.

De gecentraliseerde pupbemiddeling: Een aanvraag voor een pup loopt via de pupbemiddeling van de rasvereniging. De vereniging brengt de leden (fokker en toekomstige pupeigenaar) met elkaar in contact. De pupbemiddeling van de vereniging neemt de fokker veel zorgen uit handen. Hij of zij hoeft zich geen zorgen te maken of er voldoende geschikte baasjes voor de pups zijn. Op één centrale plaats worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Een belangrijke andere reden is dat de rasvereniging op deze manier de toekomstige fok kan stimuleren en dienen. Allereerst zoeken we naar baasjes waar de hond een fantastisch leven krijgt en daarnaast vinden we het belangrijk dat de eigenaren van de honden het beleid van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden ondersteunen. Die eigenaren zijn samen met hun honden namelijk van groot belang voor het voortbestaan van het ras.