Foknormen

De foknormen zijn aanvullende regels.  Deze regels zijn een toevoeging op de algemene regels van de overheid. Deze regels uit het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) gelden voor alle rassen. De foknorm is een aanvulling op deze algemeen geldende regels en is afgestemd per ras.

Naast deze regels zijn er soms ook strengere eisen gesteld aan het welzijn van de ouderhonden of regels om inteelt en verwantschap nog verder te beperken

Doel van de foknormen is fokkers te helpen met de gezondheids- en welzijnseisen die voor hun ras gelden. De opgenomen gezondheids- en welzijnseisen gelen voor alle fokkers wel of niet lid van een rasvereniging. Wordt er niet voldaan aan de opgenomen gezondheids- en welzijnseisen van de foknormen zal dit zichtbaar zijn op de stambomen van de nakomelingen.

Wat vind je in de foknormen?

Buiten de regels uit het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) kan in de foknormen  uitsluitend geprotocolleerde onderzoek worden opgenomen. De onderzoeken, die door de eigenaar van de hond kunnen worden toegevoegd, verschillen per ras en worden onder meer bepaald op basis van het Verenigingsfokreglement (VFR) van de rasvereniging(en)

Foknormen FCI rasgroep 1 – Herdershonden en veedrijvers Saarlooswolfhond
De vereniging en onze zustervereniging in Nederland de Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden hebben dit concept -20240127- Foknormen FCI rasgroep 1 – Herdershonden en veedrijvers Saarlooswolfhond gezamenlijk ingediend bij de Raad van Beheer voor goedkeuring.