VerenigingsFokreglement

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 23-06-2002 en door het bestuur van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op 23-12-2015. Inhoudelijke aanpassingen van het Verenigingsfokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op de eerste dag van de volgende maand nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

-concept- VerenigingsFokreglement Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden versie 20240506. De vereniging heeft dit concept ingediend bij de Raad van Beheer voor goedkeuring.