Statuten –  Huishoudelijk reglement

De vereniging beschikt over Statuten, waarin de dienstverlenende taak van de vereniging ten opzichte van de Saarlooswolfhond en de leden is geformuleerd. Daarnaast kent de vereniging een Huishoudelijk Reglement.

Herziening Statuten en Huishoudelijk Reglement. Goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 25/09/2021 en 27/05/2023. Herziening Statuten en Huishoudelijk Reglement moeten voor 01/06/2026 notarieel bekrachtigd worden en voorgelegd worden aan de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland