Privacyverklaring

van de “Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden”

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging “Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden” (hierna “NVSWH”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 8 november 2023 en kan in de toekomst worden gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.