Rasstandaard

Saarlooswolfhonden

De vrij algemene eerste standaard werd door Frits Pielanen uitgewerkt tot de huidige, ons bekende rasstandaard (FCI 311). Deze rasstandaard is een pareltje van kynologisch inzicht waarin type, harmonie, soundness en efficiënte energie-zuinige bewegingen en temperament optimaal omschreven werden. Het is deze rasstandaard die we u hier vol in de kijker willen zetten.

We doen dit niet alleen maar omdat we graag mooie Saarlooswolfhonden zien, maar ook omdat we merken dat de rastypische verschijningsvorm van de Saarlooswolfhond meer en meer onder druk komt te staan. Steeds meer worden we immers, in binnen- en buitenland, geconfronteerd met afwijkende verschijningsvormen. Wanneer we de geschiedenis en de actuele situatie van de fokkerij van de Saarlooswolfhond bekijken is dit op zich niet verwonderlijk en ook te verwachten. Maar als rasvereniging maken we ons wel zorgen over het gebrek aan kennis bij liefhebbers, eigenaars en nationale en internationale keurmeesters van de correcte verschijningsvorm zoals beschreven in de rasstandaard.

De rasstandaard zetten we voluit in de picture door middel van een uiteenzetting op de volgende pagina’s. De Saarlooswolfhond is immers niet zo maar een of ander wolfachtig ogend hondenras met een wat terughoudende en eigenzinnige aard. Neen, de Saarlooswolfhond is een hond die moet voldoen aan de standaard zoals erkend binnen de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland en The Fédération Cynologique Internationale (FCI). Fokkers en fokverenigingen moeten de standaard als uitgangspunt en streefdoel nemen, ongeacht de wijze, inzichten of de methodieken die ze hanteren om tot een volgende generatie Saarlooswolfhonden te komen. Keurmeesters moeten hun uiterste best doen om de standaard tot in de fijnste onderdelen van dit ras goed te begrijpen, zodat ze op een gedegen wijze hun oordeel kunnen vellen.
Dat er naast de rasstandaard en het uiterlijk van dit ras nog andere wezenlijke facetten de fokkerij bepalen staat natuurlijk buiten kijf. Gezondheid, verwantschap, gedrag en persoonlijkheid zijn zeer belangrijke selectiecriteria. Toch moeten we er over blijven waken dat we hoe dan ook een Saarlooswolfhond blijven fokken die deze naam waardig is.

De volgende pagina’s bevatten een uiteenzetting van de rasstandaard en de verschillen en overeenkomsten Saarlooswolfhond en Tsjechoslowaakse Wolfhond die helemaal centraal stonden op het gehouden symposium ter ere van de 40-jarige erkenning van het ras Saarlooswolfhond op 5 april 2015

We zijn hierbij door ras keurmeesters Ans Schellekens-van Vught en Jan de Gids meegenomen in het boeiende verhaal van de rasstandaard. We zijn hen zeer dankbaar voor het vele werk dat aan deze presentatie vooraf is gegaan. Wij willen u de gehele presentatie daarom ook niet onthouden en bieden u deze aan in de in de volgende pagina’s:

Copyright © Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. De volgende pagina’s mogen op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm zonder toestemming van het secretariaat van de vereniging.