Het ras

Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden

De Saarlooswolfhond: Een unieke kameraad, een bijzondere ervaring, een buitengewone rashond.

De Saarlooswolfhond is een krachtige, harmonisch gebouwde hond die in uiterlijk, lichaamsbouw en gangwerk doet denken aan een wolf. Ook het karakter is des wolfs: een oplettende, voorzichtige hond, zeer aanhankelijk tegenover zijn ‘roedel’, gereserveerd tegenover vreemden en in onbekende omstandigheden.

Zijn sterke sociale binding met zijn ‘roedel’ maken van hem een schitterende familiehond. Door zijn opvallende persoonlijkheid wordt deze hond méér dan zomaar de hond van het gezin: hij wordt een echt gezinslid.

Door zijn trotse, naar het eigenzinnige neigende, aard vraagt hij er om als individu in het gezin aanvaard en gerespecteerd te worden. Slaafse gehoorzaamheid is hem onbekend.

Wanneer u deze terughoudendheid, zijn trotse en sociale persoonlijkheid weet te respecteren beloont de Saarlooswolfhond u met een uitzonderlijke relatie.

Laat u voordat u een rashond aanschaft steeds goed informeren door een rasvereniging. Zo voorkomt u teleurstellingen en draagt u bij aan het behoud van dit Nederlandse hondenras.

Voor uitgebreide informatie over de Saarlooswolfhond bevelen wij u van harte het boek “DE SAARLOOSWOLFHOND” aan.