Plan van aanpak

Het is met gemengde gevoelens dat we u dit plan voorstellen. Voor de NVSWH is dit een zeer grote stap. Het is een wending in een fokbeleid waarin wij als rasvereniging, door middel van het gecentraliseerde fokbeleid, ons uiterste best gedaan hebben om de Saarlooswolfhond, raszuiver, rastypisch, betrouwbaar én gezond te houden. Daar zijn we meer dan behoorlijk in geslaagd en daar zijn we fier op. Naast deze fierheid koesteren we echter ook een grote zorg naar de toekomst. We staan aan het beginpunt van een nieuwe periode in de fokkerij van de NVSWH: om de Saarlooswolfhond te kunnen behouden in de toekomst, dringt zich een nood aan nieuw bloed op. De daartoe te bewandelen weg is gedurende vele jaren een zeer moeilijke afweging geweest. Wat zijn goede, verantwoorde mogelijkheden? Hoe nemen we onze leden hierin mee? Vinden we hiertoe een voldoende breed gedragen draagvlak bij de leden? Vinden we voldoende consensus over het te bewandelen traject?

Het was een moeilijk proces. Niet alleen moeilijk omwille van de inhoudelijke discussies, maar ook omwille van de ethische – en niet in het minst – de emotionele implicaties.
Moeilijke processen vragen tijd. Tijd die nodig is om de dialoog aan te gaan. Tijd die nodig is om de emoties de kans te geven geuit en verwerkt te worden. Hoewel deze tijd er misschien niet echt was, hebben we die toch genomen. Dit om het succes van het eindresultaat alle kansen te geven. De tijd van het maken van de fundamentele keuze is voorbij. Nu is het tijd om te handelen.

We staan als vereniging voor een enorme klus, die -mogelijk- enkele decennia zal duren.
De inzet is groot: het behoud van de rastypische, betrouwbare én gezonde Saarlooswolfhond voor de generaties na ons.
Hoopvol kijken we naar een toekomst met fijne Saarlooswolfhonden zoals wij ze graag zien

Plan van Aanpak EEN KIJK OP HET HEDEN EEN BLIK OP DE TOEKOMST goedgekeurd door de Raad van Beheer op 21 december 2018