Nieuwjaarsreceptie van de Raad van Beheer is altijd een informele bijeenkomst waar je als bestuur met meerdere vertegenwoordigers van een betreffend ras, keurmeesters en genetici over vele hete en minder hete hangijzers van gedachten kan wisselen.
Bij een nieuwjaarsreceptie horen natuurlijk ook formele zaken zoals een nieuwjaarstoespraak door Hildeward Hoenderken, voorzitter Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Lees hier Nieuwjaarstoespraak door Hildeward Hoenderken