Wij zijn een unieke rasvereniging, voor een unieke hond. De Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden kenmerkt zich door een gezamenlijke visie op de fokkerij, waarbinnen alle leden hun verantwoordelijkheid nemen. Elk lid zet zich in voor het grotere belang: een gezonde en raszuivere Saarlooswolfhond, vandaag, morgen en overmorgen. Hiervoor ontwikkelde de vereniging twee unieke instrumenten: de gecentraliseerde fokkerij en de gecentraliseerde pupbemiddeling. Deze instrumenten staan al meer dan 30 jaar borg voor een kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht beheer van de populatie. De Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden ontmoedigt iedere commercialisatie van de fokkerij van Saarlooswolfhonden.