Gecentraliseerde fokkerij klinkt misschien wat star. Maar zo is het niet bedoeld. Misschien kunnen we beter spreken over een Duurzaam Fokbeleid.

Bij de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden is het teamwork van de leden uniek te noemen. Gezamenlijk hebben zij een fokbeleid afgesproken. Dat fokbeleid richt zich op het voortbestaan van een gezonde, rastypische Saarlooswolfhond.

De fokkerij bij de NVSWH is altijd een samenspel tussen diverse leden. De eigenaren van de moederhond, de vaderhond en de kenners binnen de rasvereniging. Gekeken wordt naar de bloedlijn, gezondheid, rastypische kenmerken en het karakter van de hond. In gezamenlijk overleg wordt een combinatie tussen een reu en teef voorgesteld: een weloverwogen fokkerij dus.

Voor dit beleid is heel bewust gekozen, maar eigenlijk was er geen keuze. De populatie van Saarlooswolfhonden is namelijk beperkt. Door de beperkte fokpopulatie is er geen ruimte voor individuele fokkerijen. Elke Saarlooswolfhond is zeer kostbaar voor het voortbestaan voor het ras. Zonder samenwerking tussen de leden is er geen toekomst voor het ras. Dat verklaart voor u misschien waarom de fokkerij zo’n belangrijk onderwerp voor de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden is.