Allereerst: u moet helemaal niets. Maar we stellen het wel heel erg op prijs. Het inzetten van uw Saarlooswolfhond voor de fokkerij wordt in onderling overleg met u besloten, waarbij steeds gekeken wordt of de mogelijke fokcombinatie bijdraagt aan de uitbouw van de populatie. De populatie van de Saarlooswolfhonden binnen de NVSWH is klein. Dat betekent dat we zoveel mogelijk verschillende gezonde, rastypische honden willen inzetten voor de fokkerij. In ons contract willen we dan ook graag met u overeenkomen dat u de hond, indien nodig, beschikbaar stelt voor de fokkerij. Daarmee draagt u uw steentje bij aan het voortbestaan van het ras.