Het contract is een wederzijdse overeenkomst tussen fokker, NVSWH en eigenaar. Hierin beloven we elkaar een aantal dingen, waarbij het welzijn van de hond en zijn algemeen belang centraal staat. We zijn samen verantwoordelijk voor het welzijn van de Saarlooswolfhond. Zo belooft u als SWH-eigenaar dat u goed voor de hond zult zorgen. De NVSWH en fokker beloven dat ze u zullen begeleiden met uw hond. Verder is onder andere in het contract opgenomen dat de hond niet grotendeels in een kennel gehuisvest mag worden, dat aandoeningen en ziektes gemeld worden en er geen onderhandse verkoop van de hond plaatsvindt. Daarom komen we samen overeen dat als u de hond om een reden weg moet doen, de NVSWH of de fokker de hond zal opvangen en een nieuw huis zal zoeken.