De uitwerking van de vragen die gesteld zijn door de leden van de Raad van Beheer inzake de concepten, onder andere over epilepsie, aankeuren look-alikes en DNA – SNIP zijn uitgewerkt.
Deze antwoorden zijn nu toegevoegd bij de bestaande concept voorstellen bestaan uit een videopresentatie door een bestuurslid, de handout van de presentatie en het conceptvoorstel in tekst uitgewerkt.