Het Ras

De Saarlooswolfhond: Een unieke kameraad, een bijzondere ervaring, een buitengewone rashond.

De Saarlooswolfhond is een krachtige, harmonisch gebouwde hond die in uiterlijk, lichaamsbouw en gangwerk doet denken aan een wolf. Ook het karakter is des wolfs: een oplettende, voorzichtige hond, zeer aanhankelijk tegenover zijn ‘roedel’, gereserveerd tegenover vreemden en in onbekende omstandigheden.

Zijn sterke sociale binding met zijn ‘roedel’ maken van hem een schitterende familiehond. Door zijn opvallende persoonlijkheid wordt deze hond méér dan zomaar de hond van het gezin: hij wordt een echt gezinslid.

Door zijn trotse, naar het eigenzinnige neigende, aard vraagt hij er om als individu in het gezin aanvaard en gerespecteerd te worden. Slaafse gehoorzaamheid is hem onbekend.

Wanneer u deze terughoudendheid, zijn trotse en sociale persoonlijkheid weet te respecteren beloont de Saarlooswolfhond u met een uitzonderlijke relatie.

Laat u voordat u een rashond aanschaft steeds goed informeren door een rasvereniging. Zo voorkomt u teleurstellingen en draagt u bij aan het behoud van dit Nederlandse hondenras.

Voor uitgebreide informatie over de Saarlooswolfhond bevelen wij u van harte het boek “DE SAARLOOSWOLFHOND” aan.

Karakter

Niet alleen het uiterlijk van de Saarlooswolfhond lijkt op een wolf, ook het innerlijk. De Saarlooswolfhond is een oplettende, voorzichtige hond, zeer aanhankelijk tegenover zijn roedel, gereserveerd tegenover vreemden en in onbekende omstandigheden.

Veel mensen hebben bij het horen van de naam ‘wolf’ een beeld van een woest beest. De sprookjes waarin de wolf voorkomt hebben daartoe bijgedragen. Maar evenals de wolf is de eerste reactie van een Saarlooswolfhond om te vluchten in conflictsituaties. Daarom is deze hond ongeschikt als waak- en verdedigingshond. Hij blaft ook nauwelijks.

De Saarlooswolfhond is gereserveerd ten opzichte van vreemden. Hij is over het algemeen geen allemansvriend . Het is belangrijk dat u dit terughoudend gedrag van hem begrijpt en accepteert.

De Saarlooswolfhond is geen hond voor iedereen! Zijn sterke wil, die een consequent optreden vereist, vergt veel geduld en vooral liefde om hem goed gedrag en gehoorzaamheid bij te brengen.

De Saarlooswolfhond gehoorzaamt niet slaafs. Hij maakt zelf zijn afwegingen. Door zijn onafhankelijke aard, die neigt naar het eigenzinnige, is hij over het algemeen géén hond die hoog scoort bij gehoorzaamheidstrainingen. Het is ook geen hond die eindeloos balletjes voor zijn baas ophaalt. Dat vindt hij echt zinloos.

De Saarlooswolfhond is een trouwe, aanhankelijke hond, die het liefst bij zijn roedel, zijn gezin is. Hij hecht sterk aan contact met zijn huisgenoten en vindt het meestal niet fijn om alleen gelaten te worden. De Saarlooswolfhond toont zijn affectie ten aanzien van zijn huisgenoten op zeer uitbundige wijze. Hij kan behoorlijk gek doen als hij u begroet.

Kortom: de Saarlooswolfhond is een bijzonder ras. Wanneer u zijn persoonlijkheid en natuurlijke eigenschappen waardeert en respecteert is het een geweldige hond om mee samen te leven.