27 oktober 2018, een bijzondere dag, een internationale dag waarop rasverenigingen die de belangen van de Saarlooswolfhond vertegenwoordigen, rond de tafel gingen zitten en de eerste stappen voor een internationale samenwerking, de Saarlooswolfdog-international, zijn gezet. De eerste agenda punten voor een tweede vergadering zijn bepaald en we zien uit naar het vervolg volgend jaar.