In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij. De nieuwe regels voor Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet zorgen voor een betere controle op de hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt.
De Raad van Beheer adviseert niet-bedrijfsmatige fokkers te wachten met registreren totdat de overheid de aanmeldingspagina hierop heeft aangepast en hierover heeft gecommuniceerd. De verwachting is dat de aanmeldpagina eind september is aangepast.

lees meer…..