Het is al weer bijna een jaar geleden dat we in Woudenburg waren voor het volledige rasexamen voor de Saarlooswolfhond.
In september 2022 hebben we een akkoord ontvangen van het verzoek dat ingediend was bij de Raad van Beheer –  om voor diegene die het opleidingstraject  in het voorjaar van 2022 met een goed gevolg hadden doorlopen en jammer genoeg niet geslaagd waren of niet instaat waren aan een van de twee examens deel te nemen –  in oktober 2023 deel te nemen aan een herexamen.
Zo geschiede dat de aspirant-keurmeesters Diana Striegel- Oskam en Maikel Koot op 7 oktober  voor de examencommissie bestaande uit mevrouw M. (Marion) ten Cate en de heer J. (John) Wauben verschenen.
Diana Striegel- Oskam moest een volledig examen  en Maikel Koot moest  een compact examen afleggen.   Diana Striegel- Oskam moest van zes honden een rapport voorleggen aan de examencommissie en Maikel Koot over drie honden.  De honden kwamen van zowel de Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden – AVLS – als de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden – NVSWH-.
Zowel Diana Striegel- Oskam als Maikel Koot, zijn geslaagd en we feliciteren hen van harte met het behalen van hun diploma. Met de vorig jaar geslaagde aspirant-keurmeesters kunnen we het Opleidingstraject voor het rasexanen voor de   Saarlooswolfhond volledig afsluiten met acht op negen geslaagde kandidaten. Echt een héél fraai resultaat!.  Hiermee komt het Saarlooswolfhonden keurmeesterkorps op een totaal van negenentwintig.
Namens het bestuur van de NVSWH, iedereen nogmaals bedanken die vanaf het prille begin van het opleidingstraject het rasexamen voor de Saarlooswolfhond  tot en met dit laatste rasexamen,  een bijdragen heeft geleverd aan dit mooie resultaat.