De Raad van Beheer is, als overkoepelende organisatie voor de fokkerij van rashonden, de voortrekker geweest van het Fairfok-programma, dat in 2014 van start is gegaan. De Raad van Beheer heeft ruim 4 jaar lang deze samenwerking vanuit de branche vorm en inhoud gegeven. Hierdoor heeft de Raad van Beheer bij het ministerie en de partners de  verantwoorde fokkerij van stamboomhonden voor het voetlicht kunnen brengen en zo de belangen van onze achterban kunnen behartigen.
lees meer …..