Verheugd zijn we dat we dit bericht kunnen delen en u kunnen mededelen dat we kunnen uitijken naar de geboorte van pups uit de 2e generatie van het outcrossproject!
De dekkingen van Nikandowanhowee ♂ NHSB G-0-3154909 en Ylva ♀ stemde ons al hoopvol,  maar een echo heeft ons nu ook bevestigd dat we effectief kunnen uitkijken naar de geboorte van een nieuwe Saarlooswolfhond generatie!
Indien moeder natuur verder doet zoals ze hoort te doen, zullen de pups het levenslicht zien begin juli. We kijken met blijdschap én met spanning uit naar deze geboorte.

Lees meer over het Plan van aanpak en het outcross Tsjechoslowaakse Wolfhond

Bent u geïnteresseerd in een pup uit deze combinatie en wilt in de toekomst mee werken aan het uitbreiding van ons outcrossproject dan kunt u ten aller tijde contact opnemen met het secretariaat van de vereniging.