Nadat het Plan van Aanpak: “EEN KIJK OP HET HEDEN, EEN BLIK OP DE TOEKOMST” op 21 december 2018 was goedgekeurd door de Raad van Beheer, was het wachten op de melding van loopsheid van één van de geselecteerde Saarlooswolfhonden uit het gecentraliseerde fokbeleid van de vereniging.
In de afgelopen tijd was al nadrukkelijk gekeken naar mogelijke opties van inzetbare honden voor het eerste outcross-project van de vereniging. Deze opties werden besproken met de selectiecommissie en dit alles heeft geresulteerd in een dekking tussen de Tsjechoslowaakse wolfhond IVAN en MITAWA van de WOLFSDREUVNIK. MITAWA blijkt drachtig te zijn. Indien moeder natuur verder doet zoals ze hoort te doen, zullen de eerste pups, binnen het outcross-project van de NVSWH, het levenslicht zien in de tweede week van april. We kijken met blijdschap én met spanning uit naar deze geboorte.