Op de agenda van de Algemene ledenvergadering van 28 april aanstaande staat agenda punt 10. Verenigingsfokreglement.

We willen graag met jullie -leden- de wijzigingen in het Verenigingsfokreglement doornemen tijdens een on-line sessie. 

Wie, Waar en wanneer?
Deze bijeenkomst is voor leden van onze vereniging.
On-line, woensdag 27 maart 20:00 ™ 21:30 – wij gebruiken teams -.

Om deel te kunnen nemen; meld je dan via deze link aan.
Registreren kan uiterlijk tot 26 maart.

Klik hier concept Verenigingsfokreglement versie 20240127

Vind je het moeilijk of heb er problemen mee, neem dan contact op met Gosling Mast hij helpt je verder zodat je er ook bij kunt zijn.
We hopen op een grote deelname, immers het verenigingsfokreglement is belangrijk, en we willen tijdens dit overleg vragen om jullie input over deze manier van vergaderen.

Waarom deze wijziging?
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft besloten dat het nieuwe format op 1 januari 2024 in werking treedt met een overgangsperiode van 2 jaar. Deze overgangsperiode houdt in dat elke rasvereniging tot 1 januari 2026 de tijd krijgt om het nieuwe format in gebruik te nemen

Mogen verenigingen alles zelf bepalen?
Nee, de Raad van Beheer heeft een standaard document opgesteld waarin de verenigingen bepaalde keuzes kunnen maken en aanvullingen kunnen doen.

Klik hier voor de info Raad van Beheer nieuwe format -blanco- samen met de (aangepaste) leeswijzer. De leeswijzer is een dynamisch document, met informatie over hoe het Verenigingsfokreglement format moet worden ingevuld

Graag tot ziens op de on-line sessie!
Bestuur NVSWH,
Jan, Monique, Kees, Gosling, Julia en Willem