De inschrijving staat open voor leden van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden met hun Saarlooswolfhond uit binnen- en buitenland.

  • Ingeschreven kunnen slechts worden de honden op de dag van de inschrijving voor de clubmatch behorend tot het erkende Nederlandse hondenras: Saarlooswolfhond, die in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB. Importhonden dienen te zijn overgeschreven en die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving voor de kampioenclubmatch, zijn ingeschreven in en door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding of is aangevraagd en niet is geweigerd (de eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij inschrijving te overleggen).
  • De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom of het eigendomsbewijs. Indien dit een buitenlandse exposant is dient ook op het buitenlandse adres te worden ingeschreven. Honden kunnen nooit met een buitenlands stamboomnummer op een Nederlands adres worden ingeschreven.

 

Tevens zal op deze dag zowel door de selectiecommissies van de Raad van Beheer als van de vereniging de 36 maanden keuring outcross nest F1 Saalooswolfhond reu Nikandowanhowee NHSB G-0-3154909 en teef Ohitekahkiyiya NHSB G-0-3154910 uit de combinatie van : Saarlooswolfhond Mitawa van de Wolfsdreuvnik NHSB 2974644 & Tsjechoslowaakse Wolfhond Ivan LOF 1 LOPT. 2569388 plaats vinden.