In de Raadar jaargang 10 nummer, 10 september 2022, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer is een artikel gepubliceerd “Terugblijk op drie zomerse ledensessies”
Op de avond waar het verenigingsfokreglement werd besproken werd het duidelijk dat er grote behoefte bestaat aan de normenmatrix. De Algemene Vergadering heeft besloten dat de normenmatrix pas kan worden ingevoerd wanneer alle rasverenigingen hun gegevens – na goedkeuring door hun eigen ledenvergadering – hebben ingeleverd.
Uit deze sessie kwam duidelijk naar voeren dat door de aanwezige leden dit besluit te heroverwogen. Het bestuur zal bij het heroverwogen normenmatrix dit advies steunen.
Qua invoering en het uittesten van de IT-systemen en werkwijzen is het sowieso raadzaam om niet met alle rassen tegelijk te starten. Tevens heeft de praktijk laten zien dat in het voorbereidende traject een goede interne afstemming binnen de verenigingen veel tijd in beslag neemt.
Doel van de normenmatrix is fokkers te helpen met de gezondheids- en welzijnseisen die voor hun ras gelden. De opgenomen gezondheids- en welzijnseisen gelden voor alle fokkers wel of niet lid van een rasvereniging. Wordt er niet voldaan aan de opgenomen gezondheids- en welzijnseisen van de normenmatrix zal dit zichtbaar zijn op de stambomen van de nakomelingen.
Zowel de vereniging als onze zustervereniging in Nederland de Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden hebben een concept Normenmatrix FCI rasgroep 1 – Herdershonden en veedrijvers Saarlooswolfhond gezamenlijk eind 2020 ingediend bij de Raad van Beheer voor goedkeuring.

-concept- normenmatrix FCI rasgroep 1 – Herdershonden en veedrijvers Saarlooswolfhond