Met betrekking tot het tweede nest (geboren op 27-05-2024)  van Harawyn Polderwolf Cute Meagan,  heeft de Raad van Beheer ons laten weten dat de fokster voor dit nest geen stambomen zal krijgen. Zij mocht slechts met de moederteef Meagan verder fokken als zij een goedkeuring kon overleggen van de selectiecommissie van de AVLS en/of de NVSWH.

Overigens, ook voor het eerste nest heeft de fokster geen goedkeuring van de selectiecommissie ontvangen, omdat bij Meagan ED-3 (LPC) is geconstateerd, wat eerder door de Raad van beheer foutief als ED-1 werd vermeld, ED-3 kent een hoge erfelijksheidsgraad. Door deskundigen wordt dringend geadviseerd niet te fokken met honden die hieraan lijden.

Meagan is een hond uit het outcrossprogramma van de AVLS met de Zwitserse witte herder. Vanwege deze gezondheidsproblemen is van het verder fokken met deze lijn afgezien. Destijds hadden de pupkopers echter van de Raad van Beheer al een stamboom ontvangen en hoewel de Raad heeft erkend dat de uitgifte van deze stambomen onjuist is en niet had gemogen, zijn de stambomen niet ingetrokken.

Ook voor dit tweede nest van Meagan heeft de fokster geen toestemming van de selectiecommissie gevraagd en dus ook niet gekregen. Reden voor de Raad om geen stambomen toe te kennen aan de pups.

Zowel de AVLS als de NVSWH betreuren het zeer dat de fokster ervoor heeft gekozen nog een keer met Meagan te fokken ondanks alle risico’s.