De opzegging dient minimaal 1 maand voor het einde van het lopende jaar te zijn ingediend. Wordt het lidmaatschap te laat ingediend bij de NVSWH dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende jaar, inclusief contributie betaling van dat jaar.