Nu er versoepelingen zijn van de corona maatregelen, hebben ook de ECVO oogartsen besloten voorzichtig de ECVO oogonderzoeken te hervatten, uiteraard wel onder de nodige voorwaarden. Bij het ECVO screenings onderzoek zal er rekening gehouden moeten worden met de algemeen geldende regels, zoals de uitgebreide hygiënemaatregelen, het 1.5 m afstand bewaren en het beperken van het aantal contacten.
Dit betekent dat het ECVO-oogonderzoek onder voorwaarden zal worden uitgevoerd. Afhankelijk van de ruimtelijke en personele mogelijkheden van de diverse klinieken, waar het ECVO-onderzoek wordt uitgevoerd, kunnen de beperkende maatregelen en de datum waarop de onderzoeken worden hervat verschillen. De betreffende kliniek zal u van deze coronamaatregelen en -beperkingen op de hoogte stellen.
U zult begrijpen dat door deze maatregelen het nog niet mogelijk is om het “normale” aantal ECVO-oogonderzoeken uit te voeren. Dit betekent dat we u vragen om kritisch te kijken welk oogonderzoek nodig is en welk oogonderzoek nog kan wachten. Hoe beter we de voorzichtige start laten verlopen, hoe sneller het aantal ECVO-oogonderzoeken weer verhoogd kunnenworden. Want ook de ECVO artsen hopen u zo snel mogelijk weer normaal van dienst te kunnen zijn!
De tijdelijke ontheffingsmaatregel rondom de geldigheid van het ECVO onderzoek is voorlopig nog van toepassing

Bron ECVO onderzoeken voorzichtig opgestart:  adviezen opstarten activiteiten tijdens corona cricis nieuwsbrief 14 mei 2020 Raad van Beheer 
Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand
De gezondheid van iedereen staat voorop. Laat dat in alle beslissingen waar u voor komt te staan de boven toon voeren.