Het bestuur heeft op basis van de actuele situatie omtrent de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus(COVID 19) in Nederland besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren.
Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur volgt hierin de richtlijnen van zowel het RIVM als van de Raad van Beheer en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar.
Indien de coronacrisis aanhoudt en het op grond van de dan geldende richtlijnen niet mogelijk is om de ALV in juni te houden, zal deze uitgesteld moeten worden. Dan ontstaat echter een situatie dat de vereniging niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen. Het bestuur gaat ervan uit dat in dat geval ook de Raad van Beheer de termijnen zal verruimen. Tevens kan het bestuur dan een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
Ook bij een aanhoudende coronacrisis zal de kampioensclubmatch in juni geen doorgang vinden.
Verder houden we de geldende richtlijnen van ons omringende landen nauwlettend in de gaten zodat we onze buitenlandse leden indien die bijvoorbeeld in een LOCKDOWN situatie zitten en hierdoor niet kunnen deelnemen aan de evenementen.

Het bestuur.