Het bestuur is 2½ maanden geleden, na eerder intensief contact en samenwerking, benaderd door de eigenaar van de Franse kennel Khalibisnya Maginwulf met de vraag of de NVSWH interesse zou hebben om eerste nest keuze te doen uit het te verwachten nest.

De dekreu van dit nest is een fokproduct dat resulteert uit het gecentraliseerde fokbeleid van de NVSWH. De moederteef van dit nest is gefokt buiten de NVSWH.
Over het tot stand komen van deze combinatie werd noch door de fokker, noch door de reueigenaar met het bestuur van de NVSWH gecommuniceerd.

Het bestuur is na het bezoek aan de kennel Khalibisnya Maginwulf op dit aanbod ingegaan en zal Khalibisnya Maginwulf Togo onder dezelfde condities plaatsen als bij een pup uit het gecentraliseerde fokbeleid.

Dit alles staat los van de dialoog die het bestuur van de NVSWH op dit moment voert of wil voeren met de eigenaar van de dekreu. Deze komt de afspraken die gemaakt zijn via de Samenwerkingsovereenkomst Saarlooswolfhond NVSWH – Pupkoper voor de betrokken reu niet na.

Het bestuur wil nogmaals benadrukken dat wij met elk lid of ex-lid die een overeenkomst is aangegaan met de NVSWH, altijd in dialoog willen gaan over een inzet in de fokkerij van zijn of haar Saarlooswolfhond. Ook als u vragen heeft dan staan wij vanzelfsprekend voor u klaar.

Het bestuur.