De Raad van Beheer heeft op haar website aangepaste presentaties, hand-outs en voorstellen gepubliceerd voor de onderdelen, SNP-analyse, epilepsie en FCI Limited Registration.

Het voorstel inzake epilepsie heeft onze aandacht en is zeer relevant. Daarbij zijn wij sterk van mening dat, zeker voor een Nederlands ras vertegenwoordigd door twee rasverenigingen, deze regelgeving niet algemeen kan zijn, maar rasspecifiek en vastgelegd wordt in de normenmatrix.