Informatie Clubmatch 2019

INFORMATIE “OPENLUCHT CLUBMATCH” 2019

LOCATIE:
Recreatiecentrum Het Zwarte Water, Breemhorstsedijk 65, De Mortel

DATUM:
30 mei 2019

KEURMEESTER:
J.A.M.M. (Ans) Schellekens- van Vught

CM-secretariaat:
Kees van der Geer, Molenstraat 324, BE-2490 Balen, +3214815667/+31624589406, evenementen@saarlooswolfhonden.nl

INCHRIJVING OPEN VANAF 22 DECEMBER 2018:
De inschrijving staat open voor leden* van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden met hun Saarlooswolfhond uit binnen- en buitenland. Ingeschreven kan worden met honden:

 • die op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding;
 • waarvoor op de dag van de inschrijving de inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd;
 • die, indien de Eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding;
 • waarvoor op de dag van de inschrijving, indien de Eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd. De Eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen.
 • indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB. Importhonden dienen te zijn;
 • de inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom of het eigendomsbewijs. Indien dit een buitenlandse exposant is dient ook op het buitenlandse adres te worden ingeschreven. Honden kunnen nooit met een buitenlands stamboomnummer op een Nederlands adres worden ingeschreven.

* contributie van het lopende jaar voldaan hebben.

KLASSE INDELING:
1) JONGSTE PUPPYKLAS*** vanaf 4 tot 6 maanden. (geboren tussen 30-11-18 en 30-01-19)
2) PUPPYKLAS *** vanaf 6 tot 9 maanden. (geboren tussen 30-08-18 en 30-11-18)
3) JEUGDKLAS vanaf 9 tot 18 maanden. (geboren tussen 30-11-17 en 30-08-18)
4) TUSSENKLAS vanaf 15 tot 24 maanden. (geboren tussen 30-05-17 en 28-02-18)
5) OPENKLAS vanaf 15 maanden (geboren voor 28-02-18)
6) FOKKERSKLAS** vanaf 9 maanden. (geboren voor 30-08-18)
7) KAMPIOENSKLAS **** inschrijven in de Kampioensklasse is niet verplicht. Kampioenshonden mogen ook in andere klassen inschrijven. Slechts één klasse.
8) VETERAANKLAS vanaf 8 jaar en ouder. (geboren voor 30-05-11)
9) KOPPELKLAS een reu en een teef waarvan dezelfde persoon eigenaar is.

** Voor inschrijving in deze klas dient de eigenaar tevens fokker te zijn van de hond
*** JONGSTE PUPPYKLAS en PUPPYKLAS dingen niet mee voor beste reu/teef clubmatch 2019
**** Kopie gerechtigheidsverklaring/kampioenschapstitel meesturen, zonder deze verklaring wordt de hond in de openklas ingeschreven

Men moet inschrijven in die klasse waarin uw hond gezien zijn leeftijd, op de dag van de clubmatch, valt. Zie hiervoor het bovenstaande schema.

 • Dit houdt in dat uw hond op 30 mei 2019 minimaal vier maanden oud moet zijn om deel te mogen nemen (van deze regel kan niet worden afgeweken).
 • Alleen wanneer uw hond in aanmerking komt voor de fokkersklasse kunt u kiezen in welke klasse u uw hond inschrijft. (bv.: Een hond van 12 maanden oud kan ingeschreven worden of in de jeugdklas of in de fokkersklas).
 • Men kan de hond maar in één klasse inschrijven.
 • Inschrijven verplicht de inzender/exposant het inschrijfgeld te betalen.
 • Inschrijven zonder (directe) betaling is niet mogelijk
 • Naar waarheid ingevulde inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk 12 mei 2019 te zijn ontvangen via het online inschrijfsysteem
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij wijzigingen van de datum van de tentoonstelling, de datum voor het sluiten de inschrijving te wijzigen.

INSCHRIJFGELD
€ 25,00 voor elke hond.

BEVESTIGING VAN DE INSCHRIJVING
U ontvangt uiterlijk ± een week voor de clubmatch een bevestiging van uw inschrijving. Denkt u eraan dat u deze meeneemt naar de clubmatch!
Mocht u op 27 mei 2019 nog geen bevestiging hebben ontvangen, neem dan contact op met het CM-secretariaat, te bereiken via telefoonnummer: 0032(0)14815667 of evenementen@saarlooswolfhonden.nl

BELANGRIJKE TIJDEN
Er zal geen veterinaire keuring zijn, wel dient u een geldig entingsboekje/dierenpaspoort van de hond bij u te hebben zodat de organisatie daar eventueel op kan controleren.

 • opening clubmatch 09.00 uur
 • aanvang keuringen 10:00 uur

Zorgt u ervoor ruim op tijd aanwezig te zijn zodat de keuringen op tijd kunnen beginnen.

DENKT U ER VERDER AAN DAT

 • “OPENLUCHT CLUBMATCH” Dit betekent dat u rekening dient te houden met de weersomstandigheden.
 • bij extreem slecht weersomstandigheden kan uitgeweken naar binnen.
 • er geen stoelen aanwezig is, dus neem voor de zekerheid zelf een stoel mee
 • niet ingeschreven honden worden toegelaten op de clubmatch, mits in bezit van een geldig entingsbewijs
 • reuen die niet compleet zijn (dus niet in bezit van twee voelbare testikels) mogen niet op de clubmatch worden ingeschreven;
 • sinds 27 juni 2005 loopse teven worden toegelaten;
 • uit het buitenland afkomstige honden dienen tegen hondsdolheid te zijn ingeënt. Dit dient met een geldig entingscertificaat aantoonbaar te zijn;
 • u voor uw hond een dekentje en een waterbakje meeneemt;
 • wij de ruimtes netjes opgeruimd willen houden;
 • u de hond rondom Het Zwarte Water kunt uitlaten, en de ontlasting opruimt;
 • voor het opruimen van eventuele ongelukjes rond en in de ring is schoonmaak materiaal aanwezig.

BUITENLANDSE EXPOSANTEN / FOREIGN EXHIBITORS / AUSLANDISCHE AUSSTELLER
Honden van buiten Nederland moeten zijn ingeënt tegen hondsdolheid. De enting dient ten minste 30 dagen oud te zijn, en niet ouder dan 36 maanden. Dit dient met een geldig entingscertificaat te kunnen worden aangetoond.
For each entry from outside Holland a certificate, issued by a veterinarian, stating that the dog has been vaccinated against rabies, at least 30 days and not more than 36 months before the day of the exhibition, must be obtained. The above mentioned certificates will be required before admittance to the exhibition.
Es werden nur Hunde zur Ausstellung zugelassen, die mindestens 30 Tage zuvor gegen Tollwut schutzgeimpft sein. Diese Impfung darf nicht länger als drei Jahren zurückliegen. Impfschein und tierärztlicher Bescheinigung bitte beim Eingang der Clubmatch vorzeigen.